Försäkringbolaget IF

Har du någon gång behövt hjälp med skadeförsäkring, eller är du en lyssnare av Alex och Sigges podcast och hört dem säga ”Tack IF”? Försäkringsbolaget startade redan 1999 när Storebrands från Norge och Skandia från Sverige fusionerades. I början av 2004 började det finska finansbolaget Sampo köpa upp Storebrands och Skandias aktier och några månader senare köpte dem de sista aktierna ifrån Varma Mutual Pension Insurance Company. Det betyder att försäkringsbolaget numera är helägt av Sampokoncernen. IF har ca 3,6 miljoner kunder i Norge, Danmark, Sverige och Finland, samt Estland, Lettland och Litauen. Skadeförsäkringsbolaget delar själva in sin verksamhet i fyra olika områden: Företag, Privat, Industri och Baltikum.

Företagsdelen i försäkringsbolaget riktar in sig till främst små och medelstora företag. Privatdelen är för privatpersoner medan industridelen riktar in sig till större verksamhet som har över 500 anställda. Med sina 6800 stycken anställda platsar IF in på den beskrivningen med råge. De har anställda i ett stort antal länder och den sista företagsdelen, Baltikum, vittnar om deras satsningar i Balkanländerna. Som försäkringsbolag har de också sett till att göra några intressanta satsningar som gjort dem till ett välkänt varumärke över hela Skandinavien. De har exempelvis haft lyckades samarbeten med några av våra mest älskade personligheter inom bland annat media.

IF skadeförsäkringar tänker utanför ramarna

Försäkringsbolaget har bland annat samarbetat med den populära podcast duon Alex Schulman och Sigge Eklund i deras podcast ”Alex & Sigges podcast”. Dem myntade bland annat den numera välkända meningen ”Tack IF” som sades i många av deras avsnitt. Duon når varje vecka ut till närmare en halv miljon lyssnare och försäkringsbolaget var bland de första som började sponsra och trodde på formatet, långt innan den blev en av Sveriges mest lyssnade podcasts. Andra uppmärksammade aktioner har bland annat varit deras aktuella ”Offline O’clock”, ett försök att förbättra det svenska folkets sovvanor genom att be dem koppla ned datorer och mobiltelefoner efter klockan tio på kvällen.

IF erbjuder skadeförsäkring över hela Norden