Vardagsbrott i Sverige

Har du någonsin hört talas om uttrycken vardagsbrott, mängdbrott eller miljonbrott? Det är brott som följs upp av poliser och de utgör den större delen av brott som anmäls och utförs i Sverige. Till vardagsbrott brukar man bland annat räkna in misshandel, skadegörelse, olovlig körning, rattfylleri, snatteri och stöld. Brotten är av lättare karaktär men brukar å andra sidan drabba allt många. I 2011 gjordes exempelvis 1,5 miljoner stycken anmälningar av mängdbrott. Tyvärr är inte mängdbrotten prioriterade hos polisen och många av fallen förblir olösta. I 2012 var statistiken skrämmande låg då poliskåren inte ens löste tre brott av hundra stycken.

Det gjordes satsningar inom polisen att prioritera vardagsbrott. Dessa försök genomfördes emellan åren 2004 och 2008 och resulterade bland annat i att man försökte med förenklade processer i de fall där det fanns en känd gärningsman och ärendet var enkelt att utreda. Även under 2006 genomfördes satsningar, nu på nationell nivå, i ett försök att förbättra statistiken inom mängdbrott. År senare, i samband med immigrationskrisen, kom mängdbrotten upp på tapeten igen. Denna gång på listan över polisens uppgifter som skulle kunna nedprioriteras. IF skadeförsäkring är ett av företagen som uppmärksammat antalet oupplösta mängdbrott och har drivit kampanjer för att få polisen att prioritera dessa brott igen.

Vardagsbrott motsvara merparten av Sveriges brott

Många låter bli att anmäla vardagsbrott, vilket är ett påvisande exempel på svenskarnas bristande tilltro till polisen och deras förmåga att kunna hantera dessa mål. De flesta av oss har, eller kommer bli, utsatta för mängdbrott. Det kan vara en inslagen ruta på bilen, en försvunnen cykel utanför affären eller försvunna produkter i vår affär. Då många väljer att inte gå vidare med en anmälan är mörkertalet sannolikhet mycket större än de siffror som sägs i samband med mängdbrott. Det är väldigt jobbigt och kan vara djupt kränkande att bli utsatt för brott. Framtiden kommer utvisa om rättssamhället kommer börja ta dessa brott på allvar igen.

Vardagsbrott kallas ibland för mängdbrott